Cymryd Bwyd o Ddifri

Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy
Dull Cydweithredol

Croeso i Bartneriaeth Bwyd Sir Fynwy. Rydym yn rhan o rwydwaith gyfan o bobl ar draws y DU sy’n gweithio gyda’n gilydd i hyrwyddo bwyd da a gwneud y byd yn lle gwell.

Dewch i edrych o gwmpas i ddarganfod mwy am y Bartneriaeth, a’r gwaith ysbrydoledig y mae unigolion, cymunedau, busnesau, a sefydliadau yn ei wneud ar draws Sir Fynwy i greu system fwyd leol ffyniannus a chynaliadwy y gall pawb ei mwynhau.

Rhaglen bartneriaeth yw Lleoedd Bwyd Cynaliadwy a arweinir gan Gymdeithas y Pridd, Food Matters and Sustain: y gynghrair ar gyfer bwyd a ffermio gwell.

Rhai o bobl a phrosiectau gwych Sir Fynwy. Edrychwch ar fwy.
  • Rydyn ni wedi bod yn dysgu am fwyd – Ysgol Gynradd Gilwern

  • Busnes bara – Becws yr Angel

  • Siop Fferm Morris o Frynbuga

  • Pridd sy’n byw, sy’n anadlu

     

Negeseuon diweddaraf